İhracat ve Yatırım Teşvikleri

Yatırım Teşvikleri
 
Yatırım teşvik destekleri Sanayi Bakanlığı tarafından verilmektedir. Yatırım teşviklerinden yararlanma süreci, yatırım teşvik belgesi alınması ile başlamaktadır. Yatırım konuları makine, teçhizat, bina, arazi, inşaat veya yazılım gibi konular olabileceği gibi özel okul yatırımı, turizm yatırım teşvik belgesi gibi hizmet sektörü de olabilir.
 
Yatırım teşvik belgesi kapsamında; 
-Katma Değer Vergisi, 
-Gümrük Vergisi, 
-Vergi İndirimi (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi) 
-SGK Prim Desteği (SGK İşveren Payı), 
-Gelir Vergisi Muhtasar Desteği, 
-Faiz ve Kar Payı Oranı Desteği (Banka veya Finansal Kiralama Şirketi üzerinden), 
-Arazi-Yatırım Yeri Tahsisi, 
-Katma Değer Vergisi İadesi destekleri sağlanmaktadır.
 
 
 1. İHRACAT TEŞVİKLERİ;
 
 1. YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ
 • Ulaşım (uçak, Tren, Otobüs) biletleri , otel konaklama, Araç Kiralama
 • En fazla 2 çalışa maksimum 10 gün
                       Gezi başı 5.000$  Yıllık  50.000$   Harcamanızın %70 geri alınır.
 
 1. TESCİL VE KORUMA DESTEGİ
 • Yurt dışına tescil edilen tüm markalar
 • Her ülke için ayrı ayrı tescil yapılabilir
                                         Yıllık 50.000$  Destek.   Harcamanın %60 geri alınır.
 
 1. YURT DIŞI KİRA BİRİM DESTEĞİ
 • Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir
           Yıllık 120.000$Destek.Harcamanın %50 geri alınır.
 
 
 1.  YURT DIŞI REKLAM VE TANITIM DESTEĞİ;
 • Yurtdışı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sponsorluk faaliyetleri, TV ve radyo reklamları, gazete ve dergi reklamları, internet ve sosyal medya reklamları, açık hava reklamları ile özel tanıtım giderleri (kokteyl, seminer, konferans, ürün lansman vb faaliyetler) desteklenir.
Yıllık 250.000$ Destek.Yurtdışı birimi bulunmayan şirketler, %60
 
 
 1.  YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ;
 • Yurtdışında gerçekleştirilen fuarlar   %50
          Genel nitelikli Fuar        50.000,00 TL
          Sektörel Nitelikli Fuar     75.000,00 TL
          Prestijli Fuar                  250.000,00 TL
 
 
 1. BELGE ALIM DESTEĞİ;
 • Çevre kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.
                          Yıllık 200.000$ Destek.Yurtdışı birimi bulunmayan şirketler, %50