İşletme Yönetimi

 

Eğitimin Amacı

Bu derste, işletme kavramı, iş hayatında sıklıkla kullanılan terimler, üretim ve pazarlama gibi temel fonksiyonlar ve işletme türlerinin neler olduğu açıklanmaktadır.

İşletme yönetimi kavramının kapsamında olan konuların yeni yüzünü, gelişen taraflarını, hemen uygulanabilecek nitelikteki ipuçlarını yöneticilere ve yönetici adaylarına sunmaktadır. Nitelikli, kurumlara katma değer sağlayan bir yönetici olabilmek, pek çok konuda yetkinlik kazanmak, yüksek iletişim becerilerine sahip olmak, kurum, takım ve birey üçgeninin koordinasyonunu sağlamak, içinde bulunulan kurumsal çevrenin beklentilerini oluşturur. Bu beklentileri karşılamak hatta aşmak için gereken yönetsel becerilerin neler olduğu açıklanmaktadır.

Hedef Kitle

Şirketlerine katma değer sağlamak için tüm yönetici adayları ve yöneticiler.

Eğitimin İçeriği

İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ
 • İşletmenin Tanımı  ve ilgili Kavramlar
 • İşletme Yöneticiliği
 • İşletme Yönetiminin tarihsel gelişimi
 • Klasik Yaklaşım 
 • Tayloristik Metodlar
 • Henri Fayol (1841-1925)
 • Klasik Yönetim
 • Neo-Klasik Yaklaşım
 • Modern Organizasyon Teorisi
 • Sistem Yaklaşımı
 • Durumsallık Yaklaşımı
 • Modern Sonrası & Çağdaş Teoriler
 • Toplam Kalite Yönetimi


İŞLETME AMAÇLARI VE ÇEVRESİ
 • İşletmelerin Özellikleri
 • İşletmenin amaçları
 • Karlılık
 • Satış Geliri Sağlama
 • Verimlilik
 • Etkinlik
 • Kalite ve Yenilik
 • Sosyal Sorumluluk
 • Katılımcılık
 • Varlığını Sürdürme ve Büyüme
 • İşletme ve Çevre
 • Doğal Çevre
 • Ekonomim Çevre
 • Sosyo-Kültürel Çevre
 • Ekonomik Çevre
 • Demoğrafik Çevre
 • Politik – Hukuki Çevre
 • Teknolojik Çevre ve Unsurları
 • Küresel Çevre
 • Küreselleşme
 • İşletme Fonksiyonları