7166 prim ve ücret desteği

7166 PRİM VE VERGİ DESTEĞİ:
Resmi Gazete’de 22.02.2019 tarihli yayımlanan 7166 sayılı kanun ile getirilen teşvik:
 1. ŞARTLAR
 1. Sigortalının 01.02.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınması,
 2. 2018 yılında en az sigortalı bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olması,
 3. İşe giriş tarihinden itibaren 9 ay süreyle işten çıkarılmaması(haklı nedenle fesih hali hariç)
 4. Sigortalının son üç ay içinde 10 günden fazla sigortasının olmaması
 5. Sigortalının İŞKUR’a kayıtlı olması
TEŞVİKLER
 1. Sigorta Primi ve işsizlik primi işçi-işveren hissesi: İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde günlük 85,28 TL’yi geçmeyecek tutarlar, işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarlar,
 2. Gelir vergisi, Damga vergisi; Asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarlar
 3. Ücret desteği; günlük 67,36 TL
SÜRESİ
 1. Vergi ve Prim desteği yönünden; Engelli, kadın ve 18-25 yaş arası erkekler için 18 ay süreyle, diğerleri için 12 ay süreyle,
 1. Ücret desteği yönüyle; 3 ay süreyle günlük 67,36 TL